Op 2 oktober 1998 heeft 't Hooglandt's Genootschap het unieke Hooglands Zakwoordenboek uitgegeven. Dit woordenboek bevat uitsluitend woorden uit het dialect, zoals dat vroeger in Hoogland werd gesproken. U staat versteld van de creatieve begrippen, die vroeger in Hoogland gebruikt werden.
In ieder Hooglandt's huus,
hoort dit woordenboek op de boekenplank thuus.

Het woordenboek kost f 15,-- en u kunt het bestellen bij:
't Hooglandt's Genootschap
p/a Ben Keizer, Wilgenlaan 17, 3828 CG HOOGLAND
telefoon: 033-4804887
U vergeet het toch niet te bestellen? Doe het meteen!!