Herrie's Schrijverij

Ieder mens heeft wel eens een gedachte, zo ook Herrie.
Mede door het feit dat mijn homepage toch maar weinig wordt gelezen, heb ik de euvele moed bijeen weten te schrapen om enkele van mijn hersenspinsels op het net te gooien. Het zijn teksten, die derhalve gelezen kunnen worden. Sommige zijn ongeschoolde, licht filosofische stukjes, andere dienen louter tot vermaak. U mag zelf de scheidslijn trekken.
Alle stukjes geven blijk van mijn onwetendheid omtrent al wat er op deze aardkloot gebeurt.