De Centraaal is het tweemaandelijks huisorgaan van KVW Loven-Besterd. Hoe deze krant is ontstaan is hieronder te lezen. Ook kunt u hieronder de redactie mailen. In de Centraaals staan onder andere:
 • Leidingsproatjes: nieuwe en vertrokken leiders
 • Horo(r)scoop: Wat zullen de sterren u brengen?
 • Ikke ben: een leider/ leidster stelt zich aan u voor.
 • Het KVW-gevoel: Een leider/ -ster beschrijft zijn/haar gevoel bij KVW
 • De Stelling: U kunt hierop reageren (eventueel anoniem)
 • Het Vervolgverhaal
 • Diverse artikelen die te maken hebben met het reilen en zeilen van KVW
 • Belangrijke data van activiteiten en dergelijke
 • En nog veel meer...
 • Wilt u de redactie mailen? Dat kan op de volgende adressen:

  Femke van Tetering & Alex van Boxtel (Hoofd en eindredacteurs): alex_van_boxtel@hetnet.nl
  Alex van Boxtel : ALBO@fuji-ef.nl
  Inge v.d. Broek: sneeuwblanco@hotmail.com
  Jan Bellemakers (redactiesecretaris): jatilwil@globalxs.nl

  Hieronder vindt u, zover mogelijk, alle artikelen van de voorgaande edities:

  1e jaargang, nummer 1 (augustus 1995)
  2e jaargang, nummer 1 (januari 1996)
  2e jaargang, nummer 2 (april 1996)
  3e jaargang, nummer 1 (januari 1998)
  3e jaargang, nummer 2 (maart 1998)
  3e jaargang, nummer 3 (juli 1998)
  3e jaargang, nummer 4 (januari 1999)
  4e jaargang, nummer 1 (oktober 1999)
  4e jaargang, nummer 2 (januari 2000)

  Let u overigens niet op de ingewikkelde nummering en jaargang-aanduiding, dit is een beetje in de soep gelopen in de loop der jaren. Meestal begonnen we weer bij de eerste jaargang. Dit heeft onder andere te maken met de samenstelling van de redactie en de historie van de Centraaal:

  Historie van de Centraaal

  In augustus 1995 besloten de twee actieve leidsters Mirella Salvetti en Sigrid Groot-Bleumink tot het maken van een krant voor KVW. De doelstelling werd als volgt gegeven: "De bedoeling van dit stukje belangrijk papier is ...eh, ja dat je het leest".
  In deze eerste centraaal was onder andere de eerste Ikke Ben (van Mike Suijs), een verslag van het leidersweekend (dat trouwens heeeeel gezellig was -red). De tweede Centraaal in januari 1996 was van hetzelfde soort, met een Ikke Ben van onze huidige hoofdredacteur Lucas Buitendijk (toen 16, nu ouder). In april 1996 werd de redactie aangevuld met Jan Bellemakers, waardoor er nu drie redactieleden waren. In dat nummer was de Centraaal voor het eerst bestaand uit twee blaadjes.
  Toen heeft de Centraaal een tijd stil gelegen. In 1998 besloten enkelen van de pas opgerichte activiteitencommissie deze krant weer op te starten. Dit waren onder andere de twee oud-redactieleden Mirella en Jan. Sigrid was inmiddels gestopt met KVW. Wel kwamen er twee nieuwe krachten, dat waren Alex van Boxtel en Femke van Tetering. Niet geheel toevallig hoorden zij bij elkaar. Deze enthousiaste groep brachts liefst 4 Centraaals uit in de periode van januari 1998 en januari 1999, voor de snelle rekenaars dus 16 kantjes met tekst. Hierin bleef de Ikke Ben, en werd een nieuwe vaste rubriek toegevoegd: het vervolgverhaal.
  Deze redactieleden hebben het een tijdje te druk gehad om zich met de Centraal bezig te houden. Maar toen zij weer ruimte in hun schema zagen (september 1999), bleek dat Mirella geen tijd of zin meer had om zich volledig op de Centraal te storten. Zij verliet dus na meer dan 4 jaren trouwe dienst de redactie. Hiervoor in de plaats van Lucas Buitendijk, die vanwege zijn connecties in de hoofdleiding gelijk werd gebombardeerd tot hoofdredacteur.
  In de eerste editie onder zijn leiding (oktober 1999) werd, met behulp van moderne software en gebruikmakend van moderniteiten als e-mail, een flinke vernieuwing uigevoerd: een compleet nieuwe lay-out, nieuwe vaste rubrieken en een totaal nieuw elan kwam over de Centraaal. In de tweede uitgave onder deze hoofdredacteur wordt deze lijn doorgetrokken en wordt deze krant steeds meer een informatiebron voor de leiders en leidsters bij KVW Loven-Besterd.
  Vanwege zijn drukke bezigheden als penningmeester van KVW heeft Luicas helaas geent ijd meer om de Centraaal op een nog hoger niveau te tillen en zal vanaf nu slechts op free-lance basis voor ons blad gaan werken. Gelukkig hebben we een stagiaire gevonden die graag een jaar mee wil draaien om daarna eventueel toe te treden tot de gelederen der redacteuren: Inge vd Broek.
  De complete redactie hoopt zo nog jaren door te gaan en hoopt op steun, sympathie en vooral inzendingen van de andere leiders.