Home
Voetbal
Moppen
Links

Eemnes

Eemnesserpolder Eemnes ligt in de provincie Utrecht. De gemeente heeft een oppervlakte van 33,67 vierkante kilometer. Heeft 8.225 inwoners. Ten noorden van Eemnes ligt het Eemmeer, ten oosten de Eem, ten zuiden de gemeente Baarn en ten westen de Noord-Hollandse gemeente Laren en Blaricum.

Bodemgebruik: 85,3 % agrarisch
7,7 % is ouder dan 65 jaar
21,8 % is jonger dan 15 jaar

Geschiedenis:

De eerste "echte" geschiedenis van Eemnes begint rond het jaar 1100 na Chr. Het huidige Eemnes was toen een moerassig gebied aan de monding van de Eem. Het stond vaak onder water, daar kwam verandering in toen er tijdens een stormvloed in 1170 er een gat geslagen is in de veenrug tussen Stavoren (in Friesland) en Enkhuizen (in Noord-Holland). Daardoor kon toen het water uit Midden-Nederland makkelijker wegstromen naar de waddenzee. Gevolg was dat ook bij de monding van de Eem het waterpeil daalde. Vanaf dat moment begon men aan de ontginning van het Eemnesser grondgebied.
Rond 1200 ontstond aan de oost oever van de Eem, waar nu Eembrugge ligt, het dorp Ter Eem. Kort daarna begonnen pioniers het moerasgebied ten westen van de Eem te ontginnen. Ze begonnen vanuit een landtong in de rivierbocht van de Eem tegenover Ter Eem. Daaruit kan de naam van de gemeente verklaard worden. Nes betekent namelijk landtong aan de binnenbocht van een rivier. De ontginners hielden voorlopig Ter Eem als woonplaats. Ze legden een kade aan langs de Eem (de Zomerdijk) en daar vandaan werden kavels land geprojecteerd, van oost naar west. Men ging zo ver naar het westen als men nodig had. Als noordgrens werd een zijdwinde aangelegd. Dit is een soort brede dijk, die in oost-west richting liep van de Eem tot het huidige Laren. Deze zijdwinde lag ten noorden van de Eemnesser vaart op de hoogte van de Laarderweg. Het gebied ten zuiden van de zijdwinde werd Eemnes-Binnendijks genoemd en het gebied ten noorden ervan noemde men Eemnes-Buitendijks. Rond 1300 verhuizen er steeds meer pioniers naar Eemnes omdat er steeds meer in de richting van het Gooi wordt ontgonnen.
Eemnes behoorde tot het bisdom Utrecht echter in de 14de eeuw bezette de Graaf van Holland de polder tot waar nu de wakkeredijk/meentweg liggen en liet daar een weg aanleggen. Hij gaf het gebied de naam Oost-Holland. In 1346 stelde de bisschop van Utrecht weer orde op zaken. Eemnes hoorde weer in zijn geheel bij Utrecht en in 1352 kreeg Eemnes zelfs stadsrechten. Een verbinding met de Eem kwam in 1589 tot stand, de Eemnesser vaart. In de zomerdijk zit een sluis die sinds 1994 weer ingebruik is genomen. Eemnes-buiten en Eemnes-binnen werden in 1811 samengevoegd en telde 1148 inwoners. Tot de jaren 60 van deze eeuw veranderde er niet veel aan de vorm van Eemnes, de dijk en de laarderweg waren de enige straten met huizen erlangs. In 1963 werd het eerste deel van de zuidbuurt opgeleverd. In de jaren erna volgde (in stappen) de noordbuurt en de rest van de zuidbuurt en kwam de A27 over het gemeentelijke grondgebied heen. Binnenkort zal er een golfbaan worden geopend op het stuk tussen de A27 en Laren.

Andere info:

Restaurants:

- 't Oude Raadhuys
- Eemland

Buslijnen:
136 richting Hilversum (4 strippen)
136 richting Amsterdam Weesperplein, langs NS Naarden-Bussum (4 strippen)
73 richting Soest, via Baarn NS (3 strippen)

Binnen zeer korte tijd is hier Eemnes 2020 te bekijken.

Top Naar boven

Ontworpen door RTE de Jong©®
Online sinds 19 september 1998