De Ondergang
   
 

Het Azteekse rijk was een groot en machtig rijk geworden. Het had tientallen miljoenen inwoners en sterke legers. Toch werd dit rijk in korte tijd en door weinig mensen compleet vernietigd. Hoe kon dit gebeuren?

Hernán Cortez

In 1519 werd Hernán Cortez, een Spaanse soldaat, door de gouverneur van Cuba aangesteld als leider van een expeditie naar het tot dan toe nooit bezochte vasteland. Cortez kwam in Mexico aan land met een groep van 500 man. De meesten waren werkloze soldaten die hier hun fortuin hoopten te maken.

De Legende van QuetzalcoatlKomeet aan de hemel

Dat jaar was het jaar van Een Riet, het einde van de Azteekse cyclus van 52 jaar. De Azteekse legende vertelt dat in die tijd hun god Quetzalcoatl uit het oosten terug zou komen om het rijk te gronde te richten. In Tenochtitlan begonnen vreemde dingen te gebeuren: er verscheen een komeet aan de hemel, de tempel van Huitzilopochtli vloog in brand, vissers hadden een askleurige vis gevangen die een spiegel in zijn kop had. Montezuma zei dat hij in deze spiegel eigenaardige soldaten zag op vierbenige monsters, die zijn rijk kwamen vernietigen.

De Gehate Azteken

Om de voortekens onschadelijk te maken, werden er veel mensen geofferd. Het werd een echt bloedbad. Dit zorgde voor haat in de steden die de Azteken altijd goed gezind waren geweest. De Azteken waren nog nooit eerder zo gehaat als nu. Montezuma raakte in paniek toen de Spanjaarden er waren, want hij dacht dat Cortez de god Quetzalcoatl was. Hij had namelijk net als de god een blank gezicht, hij had kano's zo groot als bergen, magische wapens (kanonnen) en eigenaardige beesten op vier poten (paarden).

De Azteken vallen aan

Montezuma bood Cortez geschenken aan, maar hij verbood hem naar Tenochtitlan te komen. Cortez werd hierdoor nieuwsgierig naar Tenochtitlan en ging erheen. Montezuma beval zijn soldaten de Spanjaarden aan te vallen in Cholula, maar de Spanjaarden versloegen de Azteken. Dit was niet zo vreemd, want ze hadden betere wapens en waren beter beschermd.Geschenk van Montezuma aan Cortez

De Tlaxcalanen (de aartsvijanden van de Azteken) sloten zich bij de Spanjaarden aan om de Azteken voorgoed te verslaan. Sindsdien had Cortez zijn eigen leger, plus duizenden Mexicaanse bondgenoten en hij rukte op naar Tenochtitlan. Toen hij daar aankwam, stonden hij en zijn troepen verteld van de pracht en omvang van de stad. Ze werden begroet door Montezuma. Zes dagen lang dwaalden ze door de stad en bewonderden alles.

Maar toen ontdekten de Spanjaarden een dichtgemetselde deuropening in het paleis waar ze waren ondergebracht. Daarachter vonden ze een paar kamers met juwelen, zilver en goud. Kort na deze vondst hoorde Cortez dat er twee Spaanse boodschappers waren gedood door de Azteken en hij gijzelde Montezuma. Hij sloeg standbeelden van goden kapot en hij eiste dat er een einde werd gemaakt aan de mensenoffers. Hij liet een opperhoofd levend verbranden voor de moord op de twee Spaanse boodschappers.

Toen kreeg Cortez een bericht dat er een andere Spaanse expeditie was geland om Cortez te arresteren. Hij vertrok met een deel van zijn troepen om te kijken of dit bericht waar was. Na zijn vertrek belemmerden de achtergebleven Spanjaarden de Azteken bij het uitvoeren van een belangrijke ceremonie. De Azteken werden kwaad en vielen aan.

Toen Cortez terug kwam, werden zijn mannen juist in het paleis belegerd. Hij vroeg Montezuma om zijn volk te kalmeren, maar in de verwarring werd de keizer gedood, gestenigd door zijn eigen volk. Cortez besloot de stad 's nachts te verlaten, maar ze werden aangevallen door een groot Azteeks leger. Dit was in het nadeel van de Spanjaarden, want de bruggen in de toegangswegen waren vernietigd. Veel Spaanse soldaten verdronken in het meer.

Cortez wist de kust te bereiken. Hij had nu nog maar de helft van zijn manschappen over en enkele duizenden Mexicaanse bondgenoten. Hij bracht versterkingen bijeen en opende meedogenloos de aanval op Azteekse steden, hij vaagde de legers die op elkaar werden afgevuurd totaal weg. Zijn leger telde nu zo'n 1000 Spanjaarden en zo'n 150.000 Mexicanen. Samen rukten ze op naar Tenochtitlan. Bij het Texcoco-meer aangekomen, liet hij schepen bouwen met kanonnen en opende de aanval op de Azteekse hoofdstad. Het werd een verschrikkelijke veldslag. De Azteken verdedigden zich zo goed mogelijk, maar uiteindelijk moesten ze het verzet opgeven. De Spanjaarden gingen naar het centrum en slachtten alle inwoners daar af

Cortez werd gouverneur van Nieuw Spanje (het gebied dat de Azteken hadden bestuurd), maar hij werd al na een paar jaar vervangen door iemand anders. Cortez stierf bedroefd en verbitterd in 1547.

Na de verovering

Na de verovering kwamen er Spaanse priesters naar Mexico en er werden rooms-katholieke kerken gebouwd. De tempels en gebouwen in Tenochtitlan werden gesloopt en de Azteekse godsdienst werd verboden. Er werden Azteken ziek door ziekten die uit Europa waren overgebracht, zoals de pokken. Alle kostbaarheden werden naar Spanje overgebracht en de Azteken werden gedwongen om voor de overwinnaars te werken. Binnen 50 jaar was er van het enorme en machtige rijk van de Azteken vrijwel niets meer over!